בואו פעם אחת ולתמיד נתמודד עם חיתוך אין סופי של עגבניות שרי